MEDI-SOUND kutsuu Sinut matkalle kehon, mielen ja sielun harmoniaan


MEDI-SOUND KY toimii Suomessa Peter Hess instituutin valtuuttamana äänimaljahieronnan harjoittajien ja sointukylpyohjaajien kouluttajana sekä Peter Hess - hoitavien äänimaljojen maahantuojana.  Saksalainen Peter Hess instituutti on jo on vuodesta 1985 alkaen kouluttanut äänimaljahieronnan ammattilaisia ja on alan johtavia koulutuskeskuksia Euroopassa. Suurin osa koulutukseen osallistujista on 2000-luvun aikana ollut hoito- ja opetusalalla: fysioterapeutteja, kuntohoitajia, sairaanhoitajia, kätilöitä, lastentarhan opettajia ja erityisopettajia sekä psykologeja. Saksassa on Peter Hess - metodin rekisteröityneitä ammatinharjoittajia jo yli 2500. Peter Hess Akatemioita on Euroopan lisäksi Australiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.  

Vuosi 2014 on Suomen Peter Hess Akatemian neljäs toimintavuosi.  
Suomessa näytetyön antaneita alan ammattilaisia on noin 60. Opetus on Suomessa avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään äänimaljojen syvärentouttavan vaikutuksen antamiin mahdollisuuksiin ihmisen hyvinvoinnin tukena. Suomen Akatemiasta valmistuneita toimii hyvin monella eri alalla ja he ovat aktiivisesti työtään tekemällä ja omalla esimerkillään vieneet eteenpäin tietoa harmonisten äänten eri elementtien käyttömahdollisuuksista eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnnissa. Medi-Sound, Suomen Peter Hess Akatemia ja äänimaljat, ovat olleet 2012-2013 mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun Eldem-projektissa kertomassa hoito- ja hoiva-alan ammattilaisille harmonisten äänten positiivisesta vaikutuksesta muistisairauksien ehkäisyssä, sekä muistisairaiden ja heidän omaistensa sekä hoitohenkilökunnan hyvinvoinnissa. Suomessa toimii alan edelläkävijöitä, jotka käyttävät Peter Hess - metodia mm. mentoroinnissa sekä urheiluvalmennuksessa.   

Sointukylvyt rentouttavat ja auttavat palautumaan
Peter Hess äänimaljahieronnan kurssien lisäksi Medi-Sound opettaa Peter Gabisin metodiin perustuvia sointukylpyjen perusrakenteita, joista ryhmärentoutuksen ammattilaiset räätälöivät omaan työhönsä kunkin ryhmän tarpeille sopivia rentoutushetkiä. Sointukylvyt toteutetaan Peter Hess tuotannon erityisillä äänimaljoilla sekä gongeilla. Sointukylvyssä on helppo antautua harmonisten äänten ja värähtelyjen aalloille kellumaan ja antaa sointujen huuhtoa kehoa, mieltä ja sielua. Sontukylpyjä järjestetään lähes viikottain eri paikkakunnilla ja sointukylpyyn on voinut pulahtaa myös syksystä 2013 alkaen kahdeksassa Forever kuntoklubissa! Katso videolinkki alla.

https://www.youtube.com/watch?v=Mb8ie0iNYRQ

 

etusivu1.jpg

Kutsu matkalle harmonisten äänten maailmaan!

Kaikki kevään ja syksyn 2014 koulutuspäivät löydät Koulutus- ja tapahtumakalenterista.

etusivu2.jpg

Äänimaljan sointi ja värähtely sulattavat lempeästi tunteissamme, mielessämme ja kehossamme ja olevat jäätyneet tunteet ja patoutumat.

singing_bowl_magical_world.jpg
¨ Peter Hess tuotannon maljojen erityisen kauniin värähtelyn voi myös omin silmin nähdä
kun maljaa resonoidaan vedessä. ¨
Kuvassa oleva sangha-malja soi Kemijoessa toivottaen Sinulle harmonista ja aurinkoista kesää!